Gå til hovedinnhold Gå til søk

Stores – Lager

Lageret

• Håndterer flydeler og verktøy
• Består av 17 medarbeidere
• Arbeidstid er både skift og dagtid
• Følger opp verktøy og spesialutstyr
• Kalibreringsverkstedet er underlagt lageret
• Arbeidsoppgaver består av:
– Lagerekspedering og telling
– Sending og mottak av deler
– Oppfølging og kalibrering av verktøy (Kalibreringsverkstedet)

Hvordan er det å jobbe på lageret?

Lageret holder en høy servicestandard og ønsker å bidra på beste måte til at deler alltid er raskt tilgjengelig når det er nødvendig. De ansatte bidrar også med henting og bringing, både deler som kommer tilsendt fra leverandører eller skal sendes til andre stasjoner i WTS. I tillegg bidrar lageret med å holde kontroll på verktøykasser og teller over alt verktøy etter bruk for å forsikre alle at det ikke har blitt glemt igjen i flyene.

Instagram

#flywideroe