Gå til hovedinnhold Gå til søk

Workshop – Verksted

Avionikk-verkstedet

 • Jobber med alt av elektriske og elektroniske systemer og komponenter
 • 23 medarbeidere, der fire er lærlinger
 • Arbeidstid er skift og dagtid
 • Jobber på verksted og fly
 • Verkstedet er delt opp i flere avdelinger:
  • Generator
  • Harness
  • Batteri
  • Fin-elektronikk
 • Arbeidsoppgaver består av:
  • Vedlikehold av komponenter på verksted. Som f.eks. VHF transceiver, diverse indikatorer, diverse harnesser, starter/generator, batteri
  • Inspeksjon, modifikasjon, feilsøking og feilutbedring på fly
  • Feilsøking og feilutbedring kan ofte innebære reise til andre baser i landet

Hydromekanisk verksted (HMV)

 • Jobber med mekaniske-, hydrauliske- og pneumatiske komponenter
 • 28 medarbeidere, der en er lærling
 • Arbeidstid er dagtid
 • Verkstedet er delt opp i flere avdelinger:
  • Komponent
  • Maskin
  • Hjul/brems
  • Understell
  • Vaskeriet
 • Arbeidsoppgaver består av:
  • Vedlikehold av komponenter på verksted og fly, som f.eks. hjul, understell, trykk-brytere og aktuatorer
  • Maskinering av nye deler
  • Produksjon av rør

Strukturverkstedet

 • Jobber med strukturdeler på flyet
 • 17 medarbeidere
 • Arbeidstid er dagtid
 • Jobber på verksted og fly
 • Arbeidsoppgaver består av:
  • Reparasjon og modifikasjon av strukturdeler på fly og på verksted
  • Utbedring av skader og sprekker som oppstår, dette kan ofte innebære reise til andre baser i landet

Interiørverkstedet

 • Jobber med interiør og diverse løst utstyr i fly
 • 15 medarbeidere, der en er lærling
 • Arbeidstid er dagtid
 • Jobber på verksted og fly
 • Arbeidsoppgaver består av:
  • Vedlikehold av komponenter, som f.eks. kabin- og cockpitstoler, paneler og redningsvester
  • Renhold av kabinen i forbindelse med tyngre vedlikehold
  • Produksjon av tepper og andre interiørdeler

NDT verkstedet – Non-destructive testing

 • Utfører inspeksjoner for å avdekke sprekker og skader på struktur og komponenter
 • Fem medarbeidere
 • Arbeidstid er dagtid
 • Jobber på verksted og fly
 • Arbeidsoppgaver består av inspeksjoner ved hjelp av forskjellige metoder som f.eks:
  • Ultralyd
  • Eddy current
  • Penetrant
  • Magnetic Particle
  • Røntgen

Powerplant-verkstedet

 • Jobber med propeller- og motorkomponenter
 • Elleve medarbeidere
 • Arbeidstid er dagtid
 • Jobber på verksted
 • Motorverkstedet og Lakkeringsavdelingen er underlagt Powerplant
 • Arbeidsoppgaver består av:
  • Vedlikehold av propellerkomponenter, vingeforkanter og motordeler
  • Oppbygging av motorer
  • Lakkering av komponenter og fly

Hvordan er det å jobbe på verksted?

På verkstedet kan du spesialisere deg på ulike fagområder. Alt fra mekaniske systemer til flyets interiør. Selv om man tilhører ett verksted, er mange av arbeidsoppgavene på flyene ute i hangaren. På større vedlikeholdssjekker hentes det spesialkompetanse fra alle verkstedene for å gjøre nødvendige jobber på flyets systemer. Det oppstår også behov for verkstedpersonell ute i Line Maintenance. Det kan være inspeksjoner eller reparasjoner av flyets skrog og systemer.

Flere av arbeidsoppgavene krever at ulike fagområder samarbeider. Fra delene blir demontert fra flyet til de er ferdig reparert og testet har de vært innom opptil flere verksteder. Da er det viktig at det hele tiden er kontroll på dokumentene som skal følge med, og at ingenting blir avglemt.

Med erfaring fra verksteder har flere av våre ansatte kunnet starte i andre stillinger både på andre verksteder eller i hangaren på Base Maintenance.

 

Instagram

#flywideroe